تعداد افراد برخط :    2
 
به سایت اطلاع رسانی سامانه یکپارچه نقل و انتقالات  فرهنگیان وزارت آموزش و پرورش خوش آمدید
  •  سامانه نقل و انتقال درون استانی کلیه استان ها و برون استانی  (کشوری) آماده است ، همکاران فرهنگی و متقاضیان عزیز به کمک راهنمای زیر به بخش مورد نظر خود مراجعه نمایید.

 


وب سایت متقاضایان نقل و انتقالات

اداره کل محل خدمت خود را انتخاب نمایید : *
وب سایت مدیریت نقل و انتقالات

اداره کل محل خدمت خود را انتخاب نمایید : *